CO NABÍZÍME

Stavby

Výstavba inženýrských sítí

 • Kanalizačních řadů a přípojek
 • Vodovodních řadů a přípojek
 • Závlahy
 • Drenáže, vsakování dešťových vod
 • Plynovodních řadů a přípojek STL a NTL
 • Přípojkové pilíře RIS, HUP, sdružené - vápenopískové, KB-BLOK, atd.
 • Zemní a přípravné práce
 • Výkopy, odvozy, demolice, vyklízení

Zahradní práce

 • Kácení, prořezávání, 
 • štěpkování
 • sekání trávy